یکی از مهم‌ترین بخش‌های مجموعه سحرچین، بخش اداری و پشتیبانی می‌باشد که با بهینه‌سازی فرآیندهای کاری باعث خواهد شد تا بخش‌های این مجموعه در شرایط مساعد به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه دهند. ما درنظر داریم تیم حرفه‌ای اداری و پشتیبانی را تکمیل و گسترش دهیم.
اگر می‌توانید سحر چین را برای رسیدن به اهداف خود یاری دهید تا در بهترین شرایط به تولید بپردازد، با ما در ارتباط باشید.

ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است


ورودی نامعتبر استورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است

با انتخاب هر گزینه،‌برای آن سطح شغلی گزینش خواهید شد.

ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است